Ultima modifica: 29 luglio 2016

28/07/2016 – n. 70 Determina per INPS-INPDAP

Si pubblica la determina n. 70 in data 28/07/2016 relativa a INPS-INPDAP

 

La Dirigente Scolastica

Monica Cuzzolin

n. 70 INPS- INPDAP